Publicerad 2021-11-24

Gropen i Torvalla ska bli en damm igen

Vi rustar upp Torvalla centrum och nu har turen kommit till den gamla torrlagda dammen. Vi förbereder också för trädplantering.

En gräsyta med en grop

Det var ett tag sedan duken, som tätade dammen i Torvalla centrum, gick sönder och därmed tömdes dammen på vatten och blev bara en grop. Nu har arbetet påbörjats med att renovera dammen. Vi kommer att gräva ned en vattentank som ska förse dammen med vatten. Det blir ett slutet system där vi pumpar runt samma vatten mellan tanken och dammen. Återanvändning av vatten, helt enkelt!

Sittplatserna runt dammen har sjunkit ihop men nu ska vi fixa till sittplatserna och även förbereda för en plantering till sommaren.

Trädallé

Vi markbereder också längs gångvägen mellan biblioteket och hälsocentralen. Där kommer vi att plantera en trädallé till sommaren med ligustersyren på ena sidan och pelarrönn på den andra. Gångvägen kommer senare att få en fin stenläggning.

Insatserna ingår i en större upprustning av Torvalla centrum.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-11-24