Publicerad 2021-12-01

Uppdaterade riktlinjer kring förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

De reviderade riktlinjerna gäller från och med 1 januari 2022. De innehåller nya riktlinjer för den samiska förskoleverksamheten samt förtydliganden och ändring av praxis.

detaljbild från en förskola, där det finns lego och spelpjäsar på ett bord. 

Fotograf: Henrika Lavonius Wike, Trampolin PR

Barn- och utbildningsnämnden godkände de uppdaterade riktlinjerna vid sitt sammanträde 24 november.

Nya riktlinjer för den samiska förskoleverksamheten

För den samiska förskoleverksamheten finns från årsskiftet riktlinjer om rätten till samisk förskola, reglering av öppettider, avgifter, rutin för inskolning, ansökningsprocess, rutin vid erbjudande av plats, uppsägning av plats, outnyttjad plats samt schema.

Andra delar som förändrats är:

  • Förtydligande kring omsorg till barn vars vårdnadshavare har nattarbete: de har rätt till vila inför eller efter ett nattskift. (1.1.1. Förvärvsarbetande och studerande)
  • Tillägg om vad som gäller för vårdnadshavare som förvärvsarbetar deltid samtidigt som de är arbetssökande. (1.1.3 Förvärvsarbetande deltid och arbetssökande).
  • Uppdaterade riktlinjer kring vilken ålder en elev får gå på fritidshem: från förskoleklass till och med 31 juli det år barnet fyller 13 år. (5. Fritidshem).
  • Revidering av vilka tider barn till vårdnadshavare som är arbetssökande/permitterade på heltid får delta i fritidshemmets verksamhet: upp till 10 timmar per vecka och då 2 timmar per dag i direkt anslutning till skoldagens slut. (5.1.2 Arbetssökande eller permitterade på heltid)
  • Revidering av vilka tider barn till vårdnadshavare som är föräldralediga för ett yngre syskon får delta i fritidshemmets verksamhet: upp till 10 timmar per vecka och då 2 timmar per dag i direkt anslutning till skoldagens slut. (5.1.3 Föräldralediga med syskon).
  • Tillägg till rätten till OB-omsorg för vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser. Ett nytt tydliggörande exempel har lyfts in i riktlinjerna, om att ett barn har rätt till OB-omsorg om konsekvensen av ett avslag är att barnet inte kan ges möjlighet till umgänge med båda sina vårdnadshavare. (6.1.4 Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser)
  • Revidering av riktlinje om inlämning av schema för visstidsanställda (vars barn har omsorg på obekväm arbetstid). Vårdnadshavare med tim-/visstidsanställning som inte vet sitt schema två veckor i förväg kan meddela personal om barnets vistelsetid så snart vårdnadshavaren får kännedom om arbetspass. Förskolan kan däremot inte garantera omsorgsplats för barnet när tid rapporteras in med kort varsel. (6.4 Schema).

Riktlinje för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet - observera: riktlinjen gäller från 1 januari 2022. Pdf, 514.6 kB.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-12-02