Publicerad 2021-12-20

Detaljplan för Torvalla 4:18 med flera till granskning

Nu skickas ett förslag till ny detaljplan för Torvalla 4:18 med flera ut på granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhet i Brosslarvägens förlängning.

Plankarta Prästkragen 3

Underrättelse om granskning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamheter i Brosslarvägens förlängning. Det är delar av fastigheterna Torvalla 4:18, 7:44 och 6:85 som berörs. Området blir en förlängning av det befintliga verksamhetsområdet som sträcker sig från avfarten från E14 till Skotarvägen.

Planen handläggs med standardförfarande. Här hittar du alla handlingar till förslaget:

Synpunkter

Granskningen pågår från den 20 december till den 28 januari 2022. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 28 januari.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller till: samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Om granskning

Granskningen ska visa det bearbetade planförslaget som kommunen vill anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Sidan uppdaterad 2022-01-14