Publicerad 2021-12-22

Det här gäller för idrotts- och träningsverksamhet från den 23 december 2021

På grund av en ökad smittspridning och belastning på vården har regeringen valt att återinföra ett antal smittskyddsåtgärder för att minska spridningen av covid-19. Från och med den 23 december återinför vi därför begränsningar av antalet personer som får vistas i de kommunala idrotts- och fritidsanläggningarna samtidigt.

Kom ihåg att fortsätta undvika trängsel och hålla god handhygien. Stanna hemma om du har symptom. Var rädda om varandra!

Det här gäller

Utifrån pandemilagen och med hänsyn till arbetsmiljö, pandemiläge och idrotts­anlägg­ning­arnas utformning begränsar vi antalet personer som kan vistas samtidigt i våra idrotts- och träningsanläggningar. Begränsningarna införs för att säkerställa att lokalerna kan användas utan risk för trängsel.

Undantag för verksamhet som riktar sig till barn och unga födda 2002 eller senare

Bestämmelserna ska inte tillämpas under den tid som en verksamhetslokal uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och unga födda 2002 eller senare eller för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800).

Det betyder att undantaget endast gäller förutsatt att hela lokalen uteslutande används för verksamhet riktad till barn och unga födda 2002 eller senare. För att undantaget ska gälla får inga övriga vuxna utöver ledare vistas i lokalen och ingen vuxenverksamhet får pågå samtidigt i en annan del av lokalen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-04