Publicerad 2022-01-01

Nu går vi över till efter­hands­debitering av livs­medels­kontrollen

Från och med nästa år kommer kommunen att efterhandsdebitera livsmedelskontrollen av nytillkomna livsmedelsanläggningar. Tidigare har alla betalt en fast årsavgift, som tagits ut i förhand. Från och med 2023 kommer all livsmedelskontroll att debiteras i efterhand. Hur stor avgiften blir beror på hur stort kontrollbehovet för anläggningen är.

År 2021 började en ny avgiftsförordning att gälla för offentlig kontroll av livsmedel som innebär att livsmedelskontrollen nu även kan efterhandsdebiteras. Från och med utgången av 2023 ska all offentlig kontroll av livsmedel efterhandsdebiteras och kontrollmyndigheten i Östersunds kommun övergår delvis till detta under 2022 samt helt till efterhandsdebitering från och med utgången av 2022.

Storleken styr avgiften

Bestämmelserna säger att livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter och betalas av de livsmedelsföretagare, andra verksamhetsutövare och aktörer vilkas verksamhet är föremål för kontroll. Avgiften som betalas fastställs av den kommunala nämnd som utför kontrollen utifrån den taxa som kommunfullmäktige har beslutat; ”Taxa för offentlig kontroll av livsmedel”.

Hur mycket varje verksamhet ska betala beror på verksamhetens bedömda kontrollbehov som baseras på storlek och omfattning och följer livsmedelsverkets nationella modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar.

Den gamla modellen fasas ut

I den tidigare avgiftsförordningen anges att kostnader för offentlig kontroll av livsmedel ska täckas av en årlig avgift. Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Detta fortsätter att gälla till och med utgången av 2023 och samtidigt gäller den nya avgiftsförordningen som anger att kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll av livsmedel efter det att kontrollen har utförts.

Tidigare har alltså samtliga registrerade livsmedelsföretag/livsmedelsverksamheter hos Östersunds kommun betalat för livsmedelskontrollen med en beslutad, fast, årlig avgift enligt den riskklassade kontrolltiden, som tagits ut med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår (i förväg).

Helt genomfört 2023

Från och med 2022 kommer detta tillvägagångssätt att fortsätta för redan registrerade anläggningar medan nya anläggningar som tillkommer under året kommer att debiteras efter det att kontrollen har utförts enligt den riskklassade kontrolltiden.

Från och med 2023 kommer samtliga registrerade livsmedelsföretag/livsmedelsverksamheter att debiteras efter det att kontrollen har utförts.

Vill du veta mer?

Länk till sidan "Tillståndsguide" på ostersund.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-01