Publicerad 2022-01-07

Prästgatan ska få ny belysning

Prästgatan, vår gågata i stan, behöver ny belysning. Gågatan är en kulturhistoriskt viktig miljö och vår stads "finrum". När vi nu ska byta belysning passar vi på att fundera över, inte bara hur vi ska belysa gågatan, utan även hur belysningen kan skapa trivsel och ta fram gågatans speciella karaktär.

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Så här fin kan gågatan bli utifrån det framtagna programmet. Illustration: BLACK ljusdesign

Vi har låtit ta fram ett program för belysning av hela Prästgatan samt Prästgatans förlängning längs gång- och cykelbanan till Centralstationen.

Nu sätter vi upp en provbelysning

Under januari månad, med början den 10 januari, kommer vi att sätta upp några nya atmaturer på Prästgatan för att testa den nya belysningen. Provbelysningen får sitta uppe fram till sommaren 2022. Faller testet väl ut så genomför vi hela bytet av belysning utifrån det framtagna programmet. Hela bytet kommer att ta flera år.

Läs mer om den nya belysningen för gågatan

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-10