Publicerad 2022-01-07

Viktig information till elever och vårdnadshavare inför skolstarten

Här följer information inför terminsstarten först till dig som elev och längre ned till dig som vårdnadshavare.

Till dig som elev:

Nu startar skolan igen, samtidigt som smittspridningen av covid-19 är väldigt hög ute i vårt samhälle. Vi hade alla hoppats på en annan situation, men vi behöver fortsätta hjälpas åt och göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen.

Det här ska du göra om du känner dig sjuk med symtom på covid-19 eller annan luftvägsinfektion:

  • Stanna hemma.

Det gäller alla, även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Exempel på symtom kan vara snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

  • Testa dig.

Medan du väntar på testning, och sedan på provsvaret, ska du stanna hemma och bete dig som om du har covid-19.

Om någon i ditt hushåll har covid-19

Du som är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 ses som ett misstänkt fall och ska stanna hemma i minst sju dagar. Läs vad Folkhälsomyndigheten skriver här: Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

Tänk också på:

  • Sträva efter att hålla avstånd till varandra (minst 4 chromebooks avstånd)
  • Tvätta händerna noga och regelbundet
  • Kramas inte – även om ni inte setts på hela lovet.

Vi gör det här för att skydda dem som är sköra och kan bli allvarligt sjuka. Vi gör det också för att så få som möjligt i hela samhället ska bli sjuka och behöva stanna hemma. På så sätt kan vi hålla skolor och förskolor och andra viktiga verksamheter öppna.


Till dig som vårdnadshavare:

Nya bestämmelser för vårdnadshavare som inte arbetar eller studerar, eller har extra tid på fritidshem för sina barn

Vi har återigen tagit bort möjligheten att ha sitt barn extra tid på fritidshem, och bestämt att minska tiden på förskola till 15 timmar för vårdnadshavare som inte arbetar eller studerar. Denna åtgärd görs för att minska trycket på verksamheten när det är hög personalfrånvaro, och för att kunna hålla fritidshem och förskolor öppna.

Kan du som vårdnadshavare minska ditt behov av omsorg under en period?

Vi vädjar till alla som har möjlighet till det, att dra ner på tiderna på fritidshem och förskola, för att minska trycket på verksamheterna och för att vi ska klara av personalfrånvaron.


Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-10