Publicerad 2022-02-04

Snö från privata tomter skulle kunna fylla halva Arctura!

Under förra helgens snöfall hade vi kunnat fylla halva Arctura med snö från privata tomter. Så mycket snö skottade villaägarna ut från sina egna tomter och ut på gator och trottoarer.

Foto: Arctura i kvällsljus där halva byggnaden är markerad och med texten Snö

I Östersunds villaområden är det mer snökaos än det behöver vara efter ett snöfall. En hel del villaägare skottar ut sin snö på gator och trottoarer och sen väntar de på den kommunala snöröjningen. Men det tar längre tid för oss att snöröja med all den extra snön. Dessutom blir snöplogkanterna onödigt höga. Sen får vi klagomål för att vi aldrig kommer och snöröjer, och att vi proppar igen villainfarterna.

Foto: Lastbil tippar snö på snötippen med texten: 545 lass!

Ett räkneexempel som förfärar

Under förra helgen föll det cirka 15 cm snö. För en villa med två bilplatser, entré och plats för soptunnor blir det ungefär 6 kubikmeter snö. Det finns ungefär 9 000 villor inom tätbebyggt område i vår kommun. Om 20 % av villaägarna skottar ut sin snö i gatan blir det 12 000 kubikmeter extra snö för oss att röja. Det motsvarar 545 fullastade lastbilar! Vi kan fylla halva Arctura med den snön! Och det är bara efter ett enda lite rejälare snöfall.

Om vi skulle behöva frakta bort den snön skulle kostnaden bli cirka 73 000* kr. Det är 10% av kostnaden för en full snösväng - det vill säga ett snöoväder där alla fordon är utkallade.

- Det är ett stort problem för oss, säger Jonatan Hellström, arbetsledare på GataFritid. I vissa villaområden verkar alla fastighetsägare göra så här. Och vi tror inte att folk funderar så mycket. Man kollar på hur grannarna gör, och så gör man likadant. Och så har man kanske alltid gjort på den gatan.

Lägg snön på den egna tomten

Fastighetsägare ska ta rätt på sin egen snö. Men många äldre villor byggdes när hushållen bara hade en bil. Dagens hushåll har emellertid både två och tre fordon. Därför har många villaägare breddat sin parkering och då blir det mindre plats för snö.

- Men ryms inte snön på framsidan av huset, får du lägga den på baksidan, menar Jonatan.

Hör av dig om du helt saknar plats för din snö

Men kommunen kräver inte att du som bor i radhus eller kedjehus, ska bära snön genom vardagsrummet.

- Kontakta kommunen om du helt saknar plats för din snö, uppmanar Jonatan. Vi kanske kan hjälpa till att hitta en plats för snön.

* Rättelse: Närmare 300 000 kr är en mer korrekt siffra.

Läs mer om kommunens vinterväghållning 

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-02-10