Publicerad 2022-02-04

Sökes: Konstnärer för framtida uppdrag

Östersunds kommun har flera konstnärliga gestaltningar på gång. Därför söker vi yrkesverksamma konstnärer för framtida gestaltningsuppdrag.

Bild på konstverket av Anna Erlandsson/Maya Westlund Titel: Akrobatisk sällskapsdans År: 2019

Akrobatisk sällskapsdans av Anna Erlandsson och Maya Westlund

Vi vill att så många konstnärer som möjligt ska ansluta sig till DIS, dynamiskt inköpssystem, för upphandling av konstnärliga gestaltningar. DIS möjliggör för fler och mindre lokala aktörer att leverera konstnärlig gestaltning till kommunen. Till exempel kommer gestaltningsuppdrag till Odensalaskolan, Lugnvikskolan och Storsjöstrand att utlysas inom DIS:en.

DIS är en helt elektronisk process i två huvudsteg

Ett dynamiskt inköpssystem, DIS, är en upphandling i två steg som innebär att ni som anbudssökande först ansöker och kvalificerar er att vara med i inköpssystemet. När ett behov sedan uppstår hos beställaren skickas en anbudsförfrågan till samtliga kvalificerade leverantörer som kan utforma efterfrågad konstnärlig som då får lämna anbud.

Det finns ingen begränsning på antalet leverantörer som kan antas till systemet och det är också öppet för ansökningar under hela avtalstiden. När avrop sker väljer ni själva om ni vill lämna anbud till det aktuella avropet.

Steg 1 - Kvalificeringsfasen

 1. Beställaren annonserar en inbjudan att ansöka till det dynamiska inköpssystemet.
 2. Konstnären ansöker om att få delta och får sedan besked om godkännande eller inte i kvalificeringen.
 3. Kvalificerade konstnärer är en del av det dynamiska inköpssystemet.

Steg 2 - Avrop

 1. När ett specifikt behov av konst uppstår skickar beställaren ut inbjudan att lämna anbud.
 2. Anbudstiden kan variera
 3. De kvalificerade konstnärerna som önskar inkommer med anbud.
 4. Anbuden utvärderas enligt den utvärderingsmodell som angetts i underlaget.
 5. Det anbud som vid utvärderingen bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vinner.
 6. Avtal skrivs med vinnande konstnär.

Under det dynamiska inköpssystemets giltighetstid

 1. Konstnärer ansöker och kvalificeras kontinuerligt.
 2. Beställaren kan under hela giltighetstiden kontrollera att konstnär uppfyller kvalificeringskraven.

Kommunen har ett stort konstinnehav med över 5000 verk. Vi förnyar konstsamlingen ständigt, dels genom nya köp av både bild- och formkonst som finns i alla kommunens lokaler, och dels genom offentliga utsmyckningar. Kommunen tillämpar enprocentsregeln: när vi bygger nya kommunala byggnader eller bygger om befintliga, går alltid en procent av entreprenadkostnaden till konstnärlig gestaltning. Offentlig konst i Östersund kan du se på Konswebben.

Konstwebben

Sidan uppdaterad 2022-02-04