Publicerad 2022-02-10

Folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor"

Under våren uppmanas 9 600 invånare i Jämtland Härjedalen att delta i folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. De är Folkhälsomyndighetens återkommande nationella undersökning om hälsa och levnadsvanor som återigen ska genomföras.

Hur mår du? En porträttbild av en kvinna som ställer frågan i en pratbubbla.

- Undersökningen gjordes senast för 4 år. Vi har under den tiden upplevt en pandemi och det kommer nog att prägla resultatet en hel del på olika sätt. Förhoppningsvis får vi många svar och kan utifrån de föreslå åtgärder till politiken, säger Helene Olsson Sandal, utvecklingsstrateg på Östersunds kommun.

Med hjälp av undersökningen får Region Jämtland Härjedalen och länets åtta kommuner ett bra underlag för planering och prioritering av hälsofrämjande insatser.

Genomförs var fjärde år

– Genom enkäten får vi kunskap om hälsoläget i befolkningen och vi kan synliggöra skillnader mellan olika grupper. Utifrån det kan vi sedan göra riktade insatser för en god och jämlik hälsa, säger Hanna Viklund, folkhälsosamordnare på Region Jämtland Härjedalen.

Undersökningen genomförs vart fjärde år. Region Jämtland Härjedalen har sedan 2006 kompletterat den genom att skicka ut ett extra antal enkäter i länet för att få ett så bra underlag som möjligt.

Slumpmässigt urval

– Resultatet av undersökningen leder till konkreta insatser och förbättringar när det gäller jämlik hälsa. Därför hoppas vi att så många som möjligt tar sig tid att svara på undersökningen, och därigenom är med och påverkar vilka satsningar som ska göras, säger Hanna Viklund.

Under vecka sex kommer 9 600 slumpmässigt utvalda länsinvånare över 16 år få brev med information och inloggningsuppgifter till enkäten, som finns tillgänglig digitalt på både svenska och engelska.

För mer information:

www.regionjh.se/halsapalikavillkor

Senaste årens satsningar:


De senaste åren har Östersunds kommun genomfört en rad olika satsningar som kan bidra till bättre folkhälsa. Här är några exempel:

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-04-26