Publicerad 2022-02-10

Om fulsnö, snöplogkanter och Arctura

Vi har fått många positiva reaktioner, men även negativa reaktioner, på vår informationskampanj om fulsnön från villatomter som hamnar ute i gatan. Den snö som vi, härom veckan, skulla ha kunnat fylla halva Arctura med.

Foto: Arctura i kvällsljus där halva byggnaden är markerad och med texten Snö

Under förra veckan skickade vi ut en påminnelse till villaägare i kommunens tätorter att det inte är okej att skotta ut snö från den privata tomten och ut i gatan. Påminnelsen gick ut här via vår hemsida, på kommunens facebook-sida, i en annons samt som SMS till alla boende i ett flertal villaområden i Östersund.

Positiva reaktioner

Många har reagerat positivt på vår informationskampanj, för den extra snön ställer naturligtvis till förtret inte bara för oss som snöröjer. Grannar, förbipasserande till fots, på cykel eller i bil samt nyttotrafik som brevbärare, hemtjänst och räddningstjänst får också problem med den extra fulsnön.

Snöplogkanter

Det finns villaägare som är irriterade över att vi lämnar snöplogkanter efter oss när vi snöröjer. Dessa snöplogkanter blockerar infarter, postlådor etc. Vi har ett uppdrag att snöröja gator. Då uppstår snöplogkanter. Vi gör vårt bästa för att minimera dessa snöplogkanter (d.v.s. göra dem mindre) men det kommer alltid att bli snöplogkanter när vi snöröjer. Det är upp till fastighetsägaren att öppna upp för sin entré, infart och postlåda. Den snön får fastighetsägaren lägga ovanpå snöplogkanterna på sidorna (inte framför).

545 lastbilslass - halva Arctura

Hur vi kom fram till det? Det är naturligtvis en hel del uppskattningar, det är lågt räknat och det är inga exakta siffror. Men efter ett snöfall på 15 cm får vi, i storleksordningen, cirka 12 000 kubikmeter extra fulsnö.

Att sedan räkna om det till en kostnad för själva snöröjningen var inte möjligt. Vi räknade i stället på en tänkt situation då vi skulle köra bort alla extra snö och satte prislappen till 73 000 kronor. Men där räknade vi fel. Rätt summa är närmare 300 000 kr.

Fulsnö innebär tunga arbetsfordon

Nu kör vi inte bort alla snöplogkanter och snöhögar. Det är först när gatorna blir för smala enligt våra kriterier, som vi slungar bort snön.

Men borttransport av snö från villaområden innebär att flera tunga fordon arbetar längs smala gator. En lastbil, en snöslunga samt en traktor går efter varandra. Dessutom avlöses lastbilen i ledet av flera lastbilar, när lasset är fullt.

Utan den extra fulsnön får vi en lugnare och säkrare trafikmiljö i villaområdena.

Guldstjärna till alla villaägare
som tar hand om sin snö

Nu är det långt ifrån alla villaägare som skottar ut sin snö i gatan. Men vi ville informera alla vad som gäller. Och kunde vi, skulle vi ge alla de villaägare, som tar hand om sin egen snö, en guldstjärna!

Hör av dig om du inte har plats

Villaägare i tätorterna som absolut inte har någon plats för den egna snön kan höra av sig till kommunen så ska vi se om vi kan lösa det.

Läs mer i vår nyhet om fulsnön som vi skulle kunna fylla Arctura med

Läs mer om vad som gäller på "din gata"

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-02-10