Publicerad 2022-02-11

Detaljplan gång- och cykelväg längs Bergsgatan, Frösön, till granskning

Nu skickas ett förslag till ny detaljplan för Frösö 7:16 med flera ut på granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en gång- och cykelväg längs Bergsgatan, Frösön.

Illustration ny gång- och cykelväg Bergsgatan

Underrättelse om granskning

Planen skickas nu ut på granskning under perioden mellan 11 februari och 4 mars 2022.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en gång- och cykelväg längs Bergsgatan. Den planerade gång- och cykelvägen kommer bindas samman med befintlig gång- och cykelväg mot före detta Frösö Zoo, samt den påbörjade byggnationen av gång- och cykelvägen från bron i Dalhemsparken vid Surfbuktem och vidare längs Norra strandvägen.

Planen handläggs med standardförfarande. Här hittar du alla handlingar till förslaget:

Synpunkter

Granskningen pågår från den 11 februari och 4 mars 2022. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 4 mars.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller till: samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Om granskning

Granskningen ska visa det bearbetade planförslaget som kommunen vill anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Sidan uppdaterad 2022-02-11