Publicerad 2022-02-11

Mat till rådjur lockar också älgar och råttor

Älgarna som strövat runt i Frösöns villaträdgårdar i vinter, blev till slut avlivade. Det stod att läsa i lokaltidningarna. Men det är inte första gången som vi har haft älgar i tätbebyggt område. Och även andra vilda djur lockas till tätorterna av mat som läggs ut till fåglar och rådjur.

Illustration: Ett rådjur, några småfåglar och några gäss har hittat utlagd mat

Att mata vilda djur kan vara mysigt men när det sker i tätorterna blir det problem. Inte bara med älgar som kan uppträda aggressivt i i bostadsområden. Vilda djur som lockas till tätorterna riskerar att bli påkörda i trafiken. Villaägare riskerar att få sina trädgårdar vandaliserade. Och tänk på att den utlagda maten också är ett dukat bord för råttorna.

Vilda djur hör inte hemma i stan. Mata inte djuren utan låt vilda djur förbli vilda!

Birger påminner om ny lagstifning om småskräp

Illustration av det lilla storsjöodjuret Birger som flyr undan utloppet 
för regn- och smältvatten som är fullt av fimpar och snus. Klicka och läs om lösningen.

Samtidigt vill Birger passa på att påminna om den nya lagstiftningen om småskräp som trädde i kraft den 1 januari 2022. Det har länge varit förbjudet att skräpa ned både med små och stora skräp. Men den nya ändringen i miljöbalken innebär att det även blir straffbart att slänga tuggummi, kolapapper, cigarettfimpar och snus på marken. Tidigare har nedskräpning med småskräp varit undantaget från straffansvar.

Läs mer om Birger, Latteråttan och Rådjuret och hur småskräp och utfodring av vilda djur i tätorterna ställer till det


Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-02-11