Publicerad 2022-02-14

Var med och påverka utvecklingen till Nära vård i Jämtland/Härjedalen!

I hela Sverige pågår en långsiktig förändring av hälso- och sjukvårdssystemet för att kunna möte den demografiska utmaning vi står inför. Vi ställer om till en nära vård där våra invånare görs delaktiga, där vi tillsammans skapar en kostnadseffektiv, tillgänglig, samordnad vård på lika villkor för hela befolkningen.

Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

För att vården ska bli den bästa möjliga och att vi tillsammans kan arbeta fram en gemensam målbild så behöver vi alla hjälpas åt!

Ditt engagemang och dina åsikter är därför otroligt värdefulla och vi är därför tacksam om du vill svara på några frågor om vad som är viktigt för dig?

www.regionjh.se/viktigtformig

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-02-14