Publicerad 2022-02-21

Snart startar bygget av carportar till hemtjänsten i Lit

Bygglovet för carportar är beviljat och bygget startar i april.

bild på en bil som åker på en bilväg omgiven av snöfyllda träd

Foto: Håkan Wike

Hemtjänsten i Lits parkeringar har i dagsläget motorvärmare, men saknar tak. Personalen har därför behövt lägga arbetstid på att sopa av och skotta fram bilarna varje gång det snöat. Under början av 2021 ansökte kommunen därför om bygglov för att bygga carportar på hemtjänstens befintliga parkeringar vid Häradsgården. Bygglovet överklagades, men godkändes till slut i december 2021.

27 carportar byggs (efter motorvärmarsäsongen)

Bygget av carportarna startar nu i april. De kommer stå klara i god tid innan det är dags att använda motorvärmare igen. Totalt kommer man bygga 27 carportar på hemtjänstens befintliga parkeringsplatser (vid Häradsgården).

Under tiden som parkeringarna byggs om till carportar får hemtjänsten andra tillfälliga parkeringar. Det är också orsaken till att bygget börjar först i april: Om bygget börjat under vintern hade hemtjänsten behövt tillfälliga parkeringar även nu, vilket inneburit att bilarna inte haft tillgång till motorvärmare vid minusgrader. Hemtjänsten och Teknisk förvaltning, som ska bygga carportarna, bedömde att en sådan lösning påverkat verksamheten i alltför stor omfattning och valde därför att starta först i april.

Fram tills dess sopar och skottar Teknisk förvaltning fram bilarna vid behov

Som en tillfällig lösning, tills carportarna är på plats, sköter Teknisk förvaltning avsopning och skottning av parkeringsplatser och bilar.

- Att hemtjänstpersonalen behövt lägga tid på att göra bilarna farbara har tagit värdefull tid från deras grunduppdrag – att ge kommunens medborgare omsorg i hemmet. Så ska det inte vara. På sistone har de fått bra hjälp med skottning men nu ser vi fram emot att personalen ska få en ännu bättre arbetsmiljö inför nästa vinter, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-02-21