Publicerad 2022-03-06

Kommundirektören: "Skilj på sak och person – behandla alla lika"

Kriget i Ukraina sätter många känslor i svallning. Något som är viktigt att påminna om är att vi ska skilja på sak och person. Det skriver Östersunds kommundirektör Anders Wennerberg i dessa personliga rader.

"I Östersund finns personer med ryskt eller belarusiskt ursprung. Det är arbetskamrater till oss, elever i våra skolor eller helt enkelt medborgare i vår fina kommun. Dessa personer är lika välkomna till oss som alla andra, oavsett ursprung.

Sanktioner mot Ryssland och Belarus syftar till att påverka ländernas ledning att justera sitt agerande och upphöra med sina aggressioner mot sitt grannland Ukraina. Sanktionerna slår hårt mot befolkningen i Ryssland och Belarus, och det är orättvist. Det är dock ett viktigt instrument för att påverka befolkningen som i sin tur kan påverka de styrande.

Men sanktioner riktas mot länderna och de som symboliserar länderna, till exempel idrottspersoner och företag. Vi måste skilja på sak och person. De personer som redan finns hos oss förtjänar inte att drabbas av vad deras forna hemländers ledare beslutat. Tvärtom; de som är hos oss är har valt att lämna och har var och en sina skäl för det. De är förmodligen också oroliga för sina eventuella anhöriga som är kvar i länderna de lämnat och ska inte behöva lida för vad presidenterna i Ryssland och Belarus står för.

Så behandla alla i Östersund på samma sätt oavsett ursprung. Vi är kapabla att skilja på sak och person och ska göra det."

Anders Wennerberg, kommundirektör

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-03-06