Publicerad 2022-03-08

På eget initiativ inventerar vi skyddsrummen i våra fastigheter

Den nationella myndigheten MSB ansvarar för besiktning av alla skydds­rum i Sverige. Men som fastighetsägare ansvarar vi för att förvalta de skydds­rum som finns i våra fastigheter. Till exempel på särskilda boenden, skolor och arbets­platser.

Ett hjärta i Ukrainas färger, gult och blått, och texten Östersund och Ukraina.

– Det är viktigt att känna till att det inte finns något som tyder på att vi kommer att behöva använda våra skyddsrum i närtid i Sverige, trots det försämrade säkerhets­­läget i vår nära omvärld. Den här inventeringen gör vi eftersom nya frågor uppkommer och vi själva vill göra en inventering för att se hur funktions­dugliga skydds­rummen i våra fastigheter är, säger Oskar Kirkbakk, säkerhetschef vid Östersunds kommun.

Ska ge kunskap om skyddsrummens skick och behov av eventuella åtgärder

Från nästa vecka kommer medarbetare på Teknisk förvaltning se över skydds­rummen utifrån en checklista. Inventeringen ska ge ett aktuellt underlag över skydds­rummen och dess funktions­duglighet. Till exempel status för utrustningen i skydds­rummet och i vilket allmänt skick som skydds­rummet är. Inventeringen ger också en lista på vilka skyddsrum som kan behöva åtgärdas. Det kan handla om mindre eller större åtgärder, till exempel att täta lister eller laga hål i väggar.

Arbete kring krisberedskapsfrågor och civilt försvar inget nytt

Sedan 2015, när regeringen återinrättade ett totalförsvar, har Sverige arbetat aktivt med frågor om civilt försvar.

– Som säkerhetschef har jag och mina kollegor i kommunen, länet och i Sverige arbetat med liknande frågor i flera år, även om de flesta medborgare inte tänkt så mycket på det. Det finns sannolikt fler frågor än om skyddsrum som många kommer ställa sig framöver. Då är det viktigt att man kan känna sig trygg i att vi som jobbar med frågorna hanterar de enligt en plan som är fastslagen sedan länge och att allt är i sin ordning, säger Oskar Kirkbakk.

Om skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ansvariga för besiktning av samtliga skyddsrum i Sverige. På deras webbplats hittar du mer information om skyddsrum.

Information och frågor om skyddsrum

Karta som visar var ditt närmaste skyddsrum är

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-03-09