Publicerad 2022-03-22

Nu välkomnar vi de första eleverna från Ukraina till deras första skoldag i Östersund

På onsdag 23 mars startar ett antal ukrainska elever sin skolgång i Östersund. Det gör de i en så kallad förberedelseklass på Parkskolan.

Ett hjärta i Ukrainas färger, gult och blått, och texten Östersund och Ukraina.

En förberedelseklass är en särskild form av undervisning som förbereder eleverna inför att börja i en ordinarie klass. Här sker undervisningen för en mindre grupp elever som får ett anpassat stöd.

Eleverna har lärare som undervisar särskilt i svenska som andraspråk samt pedagoger som talar ukrainska. Modersmålspedagogerna ger stöd i form av studiehandledning.

– I förberedelseklassen handlar det till stor del om språkundervisning. Det är stort fokus på undervisning i svenska som andraspråk eftersom eleverna arbetar med svenska begrepp i många ämnen. De har även andra ämnen och modersmålsundervisning. Målsättningen är att ge eleverna en så bred undervisning som möjligt, säger Jan Colm, verksamhetschef för skolor i Östersunds kommun.

Flexibel undervisning som stöttar utifrån elevernas behov

Några av eleverna som börjar på onsdag får samtidigt distansundervisning från sina hemskolor (det innebär de skolor de gått på i Ukraina). Hemskolorna ger eleverna uppgifter, som de kommer göra parallellt med skolgången i Östersund.

– Vi är flexibla och stöttar upp eleverna utifrån deras behov. Vi kommer som sagt erbjuda utbildning i ordinarie ämnen, men också säkerställa att eleverna får stöd i det ukrainska språket och mot sin hemskola, säger Jan Colm.

Går i förberedelseklass fram till sommaren

Eleverna kommer gå i förberedelseklassen fram till sommaren. Om de väljer att stanna i Östersunds kommun är tanken att de börjar i sina ordinarie skolor till hösten.

Anmälan till skolan sker via Kundcenter

Nyanlända elever ansöker till skola via Kundcenter.

Kontaktuppgifter till Kundcenter

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-03-22