Publicerad 2022-03-28

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till kommunen

Om du själv vill kompostera matavfallet hemma, då ska du anmäla det till kommunen och ha ett beslut på det. I Östersunds kommun samlar vi annars in matavfallet och därför ska alla som inte anmält hemkompostering ha kärl för matavfall.

Brunt lock på matavfallskärl

Brev till dig som varken har kärl för matavfall eller beslut om hemkompostering

I vårt kundregister finns det ett antal kunder som saknar kärl för matavfall och som inte heller har beslut om hemkompostering registrerat hos oss. Till de här kunderna har vi skickat brev och bett om en kopia på beslutet. Beslutet om hemkompostering har de fått från Miljö och hälsa.

Beslut om hemkompostering är knutet till fastigheten som det är anmält för och det är personligt. Det går inte att ärva eller överta från tidigare ägare.

Har du fått brev trots att du har beslut om hemkompostering?

Om du har fått brevet om att du saknar kärl för matavfall och du har sökt hemkompostering tidigare så vill vi att du:

  • Skickar in kopia på det beslut om hemkompostering som du har
  • Frågar efter kopia på kommunarkivet@ostersund.se och sen skickar det till kundcenter@ostersund.se

Anmäl hemkompostering eller uppehåll via e-tjänsten

Om du vill hemkompostera men saknar beslut så anmäl det via vår e-tjänst eller via kundcenter, telefon 063 - 14 30 00.

Anmäl hemkompostering (e-tjänst)

Där kan du också ansöka om uppehåll före 2022-03-31, exempelvis för ett fritidshus som inte används.

Matavfall till djur

Det finns särskilt regelverk kring att ge matavfall till husdjur. Hör av er till Miljö och hälsa för mer information miljoochhalsa@ostersund.se

Det insamlade matavfallet blir jord nu - men biogas i framtiden

Det insamlade matavfallet komposteras till jord på Gräfsåsens avfallsanläggning idag, men när biogasanläggningen är klar, då blir det biogas och biogödsel av matavfallet.

Från 2023 är det lagkrav på att samla in matavfall utsorterat i hela EU för att ta vara på både näring och energi i matavfallet.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-03-30