Publicerad 2022-03-29

Kommunen har inventerat idrottsanläggningar som beredskap för ökat behov av flyktingboende

Teknisk förvaltning har inventerat kommunens idrottsanläggningar för att se vilka anläggningar som skulle kunna användas för akut evakueringsboende. Inventeringen görs för att ha beredskap inför ett förändrat läge - med stor brist på boende för ukrainska flyktingar.

- Idag finns ingen efterfrågan från Migrationsverket på akutboende i Östersund, understryker kommundirektör Anders Wennerberg.

Östersunds kommun har tidigare erbjudit Migrationsverket 165 platser på Östersunds camping. De platserna kommer att användas i första hand. De ukrainska flyktingar som hittills kommit till Östersund har ordnat annat boende, framför allt hos vänner eller släktingar. Platserna på campingen har ännu inte börjat användas - så i dagsläget är det inte aktuellt att använda några idrottsanläggningar i Östersund.

- Inventeringen görs för att vi ska ha en bild av vilka anläggningar som kan användas och vilka åtgärder som krävs i respektive anläggning - om det skulle bli aktuellt, förklarar Anders Wennerberg.

Politiskt beslut krävs för att använda idrottsanläggningar

Om bristen på sängplatser skulle bli akut krävs ett politiskt beslut för att använda idrottsanläggningarna. Skolor och idrottsföreningar som använder anläggningarna idag skulle i ett sådant läge hänvisas till att flytta sin idrottsverksamhet utomhus.

- Vi gör det här för att ha en beredskap om läget förändras. Vi behöver alla ställa upp solidarisk för att ta emot de ukrainska flyktingar som kommer. Om det blir aktuellt kommer information gå ut så fort vi får vetskap om behovet.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-03-29