Publicerad 2022-03-30

Valåret 2022: I Rådhuset pågår förberedelserna för fullt

– I Sverige är vi bortskämda med att ha en välfungerande demokrati, och den känns extra viktig att värna om i det omvärldsläge vi har just nu. Det är mycket som ska planeras och fixas för att allt ska gå rätt och riktigt till i valet, berättar Anna Backlund, chef för kommunkansliet i Östersunds rådhus.

Anna Backlund poserar på Rådhustrappan.

Anna Backlund.

Var fjärde år ”lånas” Anna och hennes medarbetare på kommunkansliet ut till valnämnden för att jobba med valet. Även om valdagen är först i september pågår förberedelserna för fullt.

– Redan i höstas gjorde vi bland annat en processkartläggning av hela valadministrationen. Den har gett oss ett bra underlag när vi ska tidsätta och ansvarsfördela allt som ska göras. Det är många detaljer som måste stämma!

Granskas hårt

Anna konstaterar att valsystemet i Sverige är mycket robust, tack vare att det är decentraliserat och till stor del analogt. På grund av ett hårdare politiskt klimat och en starkare hotbild från omvärlden har valprocessen dessutom granskats av både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och av Säkerhetspolisen (SÄPO) på senare år.

– Att värna om demokratin och genomföra säkra val är ett mycket viktigt uppdrag som alla i kommunen tar på största allvar. Alla politiska partier jobbar tillsammans med det här och våra medborgare kan lita på att deras röst kommer att behandlas med yttersta noggrannhet, säkerhet och kompetens.

Många hjälper till

Förberedelserna inför valet pågår alltså för fullt. Bland annat görs fysiska besök i samtliga vallokaler, för att se om de lever upp till kraven kring tillgänglighet och säkerhet. Man ordnar fram nya lokaler till nytillkomna valdistrikt, jobbar tillsammans med kommunens kommunikationsavdelning för att ta fram information om valet på lätt svenska, beställer ny utrustning, tar hjälp av kommunens säkerhetsavdelning för att upprätta bra säkerhetsrutiner, ordnar informationsträffar för att öka kunskapen om demokrati – och mycket mer.

– Vi tillsätter och utbildar också ordföranden, vice ordföranden och röstmottagare till samtliga vallokaler. Det känns så fint att det är helt vanliga medborgare som sköter mycket av det praktiska, exempelvis de 300 röstmottagare i alla åldrar som jobbar i vallokalerna.

"Häftigt"

Anna avslutar med att påminna om att demokratin är vår, alla vi som bor i Sverige, och att målet är att det ska kännas lätt att engagera sig både politiskt och i valet.

– Det är vi medborgare – studenter, nysvenskar, företagare, idrottare, pensionärer – som sitter i kommunens högst beslutande organ, kommunfullmäktige. Och det är vi som tillsammans ser till att vårt val är demokratiskt, rättvist och säkert. Det är häftigt!

Visste du det här om valet?

 • Röstkortet är en värdehandling och för att förtidsrösta måste du ha det med dig.
 • Du behöver inte ha röstkort eller legitimation med dig om du går och röstar på valdagen, så länge som du är där tillsammans med någon som kan legitimera sig och bekräfta vem du är.
 • Har du svårt att ta dig hemifrån kan du skicka ett bud/en god man som röstar. Har du inget bud kan kommunen skicka ut valet till dig – med valsedlar, valbås och allt.
 • Kommunen har en ambulerande/kringresande valfunktion som bland annat besöker häktet och andra ställen där medborgarna inte kan komma i väg för att rösta.
 • Du kan rösta i kommunvalet även om du inte är svensk medborgare, så länge som du har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, är folkbokförd i kommunen samt har fått hem ett röstkort.
 • Om du har förtidsröstat och sedan ångrar dig kan du ändra din röst i vallokalen på valdagen.
 • ALLA svenska medborgare över 18 år som någon gång varit folkbokförd i Sverige har rösträtt i riksdagsval, oavsett om du är sjuk eller har begått ett brott. Rösträtten är din livet ut.

  VILL DU HJÄLPA TILL?

  Är du intresserad av att arbeta med valet i Östersund kommun är du välkommen att anmäla intresse via vår e-tjänst: https://ostersund.se/kommun-och-politik/valinformation/anmal-intresse-for-att-arbeta-som-rostmottagare.html

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-04-12