Publicerad 2022-04-05

Resvis - app för hållbart resande

Appen Resvis ger dig information om resalternativ, klimatutsläpp och restid för olika transportsätt. Du blir belönad i appen för dina gröna trafikval. Var med oss i resan mot ett mer klimatsmart samhälle!

Blir Resvis! Montage med smartphone och olika färdmedel för att illustrera appen Resvis

Ladda ner appen och logga dina resor

Appen lanseras under klimatveckan med start den 21 mars 2022. Använd QR-koden för att ladda ner appen så kommer du direkt in till Resvis för Östersund och är med och samlar poäng i Vårligan.

QR-kod Resvis

Ladda ner Resvis genom att scanna QR-koden med din mobilkamera

Ladda ner appen här

Du kan också ladda ner appen via länkarna nedan. Ange då kod oster2022 så kommer du in till Resvis för Östersund.

App Store - Resvis

Google Play - Resvis

Hjälper dig att resa hållbart

Appen visar hur ditt val av transportmedel påverkar miljön och din hälsa.

  • Miljöpåverkan ser du genom koldioxiduppsläpp.
  • Hälsoeffkter ser du genom hur mycket kalorier du gör av med.
  • För dina vanligaste resmål kan du också se vilket färdsätt som ger minst koldioxidutsläpp.
  • Väljer du ett hållbarare transportsätt som att gå, cykla eller ta bussen får du bonuspoäng i appen.

Resvis - ett steg mot fossilfritt 2030

Östersunds kommun har som mål att vara fossilbränslefritt 2030. Som ett steg mot målet är vi med och utvecklar appen Resvis.

Resvis känner igen dina färdsätt och visar bland annat dina resors koldioxidutsläpp.
Dessutom ger den information om vanliga rutter och resalternativ. Med Resvis kan vi alla som bor i Östersunds kommun hjälpas åt att minska våra utsläpp genom att välja det smartaste sättet att resa. Som en bonus blir du belönad för dina gröna trafikval!

Om projektet

Pilotprojektet som tar fram appen ResVis heter "Sustainable Insights: Measure, inform, mobilise" (MIM). Våra samarbetspartners i projektet vill bidra till att skapa grönare och mer hållbara mobilitetssystem för stadsmiljöer. Genom att gå samman hoppas man skapa en spännande lösning som kommer att gynna alla parter. Projektet är finansierat av Nordic Innovation*. Bakom projektet står Östersunds kommun och bolagen Applied Autonomy, Kobla, och Moprim. Projektet pågår mellan den 1 september 2020 till 28 februari 2023.

*Projektet samfinansieras av Nordic Innovation genom deras Nordic Smart Mobility and Connectivity-program. Programmet syftar till att utveckla ett mer hållbart och anslutet transportsystem i Norden och skapa möjligheter för nordiska företag.

Sidan uppdaterad 2022-04-05