Publicerad 2022-04-08

Förskolan Gimlegården avvecklas

Vårdnadshavare till barn som går på förskolan får välja ny förskola till sitt barn.

Förskolan avvecklas den 31 juli 2022, i samband med sommar­samman­slagningarna. Det bestämde Barn- och utbildningsnämnden vid sitt sammanträde 30 mars.

Barnen börjar på sina nya förskolor när förskolorna återgår till ordinarie verksamhet.

Alla vårdnadshavare har fått information via förskolan, både om beslutet och hur de väljer ny förskola.

Förskoleverksamheten behöver en mer hållbar struktur

Östersunds kommun ser över förskole- och skol­strukturen i kommunen. Översynen görs för att skapa en mer långsiktigt hållbar struktur. Genom att minska kring­kostnader (för till exempel lokaler) kan mer resurser gå till personal och utbildning. Syftet är att skapa förutsättningar för en utbildning av hög kvalitet i kommunens förskolor.

Torvalla är ett område där strukturen behöver förändras en del för att hitta en mer långsiktigt hållbar förskolestruktur, eftersom många mindre förskolor ligger tätt. Förskolan Gimlegården är en liten enhet med två avdelningar. Den är ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv inte hållbar på längre sikt.

På förskolan Gimlegården berörs cirka 33 barn och fem personal av avvecklingen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-08-30