Publicerad 2022-04-27

Kom ihåg att lämna ledstråken fria

Nu när snö och grus är på väg att försvinna på våra gator och torg blir det lättare och trevligare att vistas och promenera utomhus. Men för att det ska bli lättare för alla måste vi hjälpas åt. Har du till exempel koll på vad ett ledstråk är för något?

Exempel på ett ledstråk där vi ser en anonym person komma gående och känner sig fram med sin käpp.

Ett ledstråk kan till exempel vara den ”kullriga” ledlinje som finns på marken på många ställen ute i vårt samhälle, för att underlätta framkomligheten för människor med nedsatt syn.

Tyvärr händer det titt som tätt att dessa ledstråk blockeras av att någon fastighetsägare eller affärsidkare utan att tänka sig för ställer ut en skylt, prydnad eller till och med någon möbel.

Och det problemet brukar öka den här tiden på året.

En ledyta för en person med synnedsättning kan också vara av mer naturlig karaktär, som till exempel husväggar eller räcken och kanter. Så det är bra om man kan tänka till en extra gång innan man placerar ut saker längs stråk där många promenerar.

Här nedanför kan du se en kort film om ledstråk.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-04-27