Publicerad 2022-05-09

Fugelsta 5:30 till granskning

Nu skickas förslag till ny detaljplan för del av Fugelsta 5:30 till granskning!

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en villa på en del av Fugelsta 5:30.

Flygbild över fastigheten Fugelsta 5:30

Granskningen pågår från den 9 maj till den 30 maj 2022. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 30 maj.

Har du några synpunkter eller anmäkrningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund. Det går även bra att mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se

Granskningen ska visa det bearbetade planförslaget som kommunen vill anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-05-09