Publicerad 2022-05-10

Saltningen upphör - misstänks ha bidragit till olyckor

Kommunen slutar att sprida den saltlösning som används för dammbindning på vägar i centrala Östersund. Detta då den misstänks ha bidragit till flera incidenter med motorcykel de senaste dagarna.

Foto: En bil som sopar en gata

Några gator i centrala Östersund har saltats varannan dag och sopats varannan dag under våren, som ett försök att förbättra luftkvaliteten genom att minska damm med skadliga partiklar. Efter de senaste dagarnas incidenter avbryter nu kommunen försöket. Detta då vi inte utesluter att saltlösningen kan vara en faktor som ökar olycksrisken.

Försiktighetsåtgärd

- Vi beklagar de inträffade olyckorna och tar till oss av det som framkommit från trafikanter och Räddningstjänst. Därför avbryter vi nu försöket några veckor tidigare än beräknat, säger Ulf Norlén, enhetschef på GataFritid, Drift. Nu ska vi samla in fakta och utvärdera. Han poängterar att det ännu inte är säkert att det är saltlösningen som ligger bakom, utan att detta är en försiktighetsåtgärd.

- Vi kände till att det eventuellt kunde uppstå halka där saltlösningen sprids. Därför har vi inför att vi började gått ut och varnat för det, samt att vi skyltat i området där saltningen utförts. Tyvärr har nu olyckan varit framme ändå och då är det bättre att avbryta, säger Ulf.

Sträckor som dammbekämpats

De aktuella sträckorna där saltlösningen spridits Frösöbron, längs Färjemansleden och Rådhusgatan, längs Kyrkgatan och längs Strandgatan och Gränsgatan, vidare längs Stuguvägen, Krondikesvägen, Fagerbacken och Hagvägen.

Karta över sträckor med saltlösning

Beprövad metod för bättre luft

Det var i mars som kommunen började sprida saltlösning för att binda dammet i gruset, för att sedan sopa upp det nästa dag. Luftkvaliteten i stan är så dålig att kommunen fått krav på sig från Naturvårdsverket och EU att snarast vidta åtgärder så att vi klarar de lagstadgade gränsvärdena för partiklar.

- Syftet var gott eftersom något måste göras för att förbättra luftkvaliteten, menar Hanna Lundqvist, miljöskyddsinspektör på Östersunds kommun. Detta var en välbeprövad metod som genomförts med goda resultat i flera andra kommuner.

- Redan första veckan såg vi resultat, så sett från det perspektivet har försöket fallit väl ut. Trafikolyckor vill vi dock inte bidra till och därför får vi nu utvärdera och även testa andra alternativ, säger Hanna Lundqvist.

Åtgärdsprogram för bättre luft

Luften i centrala Östersund i perioder på vissa platser så dålig att den är skadlig, inte bara för astmatiker. Vi måste kunna vistas i centrum utan att äventyra vår hälsa, men vi måste naturligtvis också ha en säker trafikmiljö, säger Hanna Lundqvist.

På grund av den dåliga luftkvaliteten har kommunen ålagts att ta fram ett åtgärdsprogram för hur luften ska förbättras. Inom ramen för det kommer fler åtgärder att presenteras.

- Nu har vi i alla fall snart den värsta perioden på året bakom oss. Det är tiden från att vägarna tinat fram tills dess att bilisterna bytt till sommardäck och vägarna sopats. Vi går vidare med att utreda saltningen och sen kommer ytterligare åtgärder presenteras i åtgärdsprogrammets första förslag i juni, avslutar Hanna.

Mätresultat

Resultaten från 2022 års mätningar visar att antalen dygn då gränsvärdet överskridits har minskat jämfört med 2021 och 2020. De högst uppmätta halterna 2022 är också betydligt lägre än tidigare år.

Mätvärden luft

Den gröna kurvan är 2022 års mätvärden för skadliga partiklar och det röda strecket är gränsvärdet.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-05-10