Publicerad 2022-05-12

Nu har den första ukrainska familjen fått sitt nya, långsiktiga hem i Östersunds kommun

Östersunds kommun har beslutat att erbjuda långsiktigt boende till de flyktingar från Ukraina som redan finns i kommunen, men som i dagsläget bor hos olika privatpersoner.

Ett hjärta i Ukrainas färger, gult och blått, och texten Östersund och Ukraina.

Den 1 juli förväntas ny lagstiftning träda i kraft som ger de ukrainska flyktingarna möjlighet till mer långsiktigt boende, jämnt fördelat över landet. Östersunds kommun har dock tagit beslut att redan nu erbjuda de ukrainare som är i kommunen och har skydd enligt Massflyktsdirektivet, bostad.

Den första familjen har nu fått sitt nya hem, en lägenhet via Östersundshem.

- Vi vill gärna att de ukrainare som kommit hit ska stanna hos oss. Det är det vi har för ögonen i allt vi gör för att hjälpa de personer som kommer till Östersund. Därför har våra politiker sagt ja till att vi redan nu ska erbjuda de ukrainska flyktingarna bostäder. Vi väntar inte på besked om lagstiftning eller ersättningsnivåer utan agerar snabbt, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

I dagsläget sker uthyrning av lägenheterna via kommunens Integrationsservice i samarbete med Östersundshem.

Hur får man ett långsiktigt boende?

Om du:

  • kommer som flykting från Ukraina
  • har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet
  • bor hos en privatperson i Östersunds kommun

kan du kontakta kommunens Kundcenter 063-14 30 00. Berätta att du önskar ett mer långsiktigt boende. Därefter får du besöka Integrations­service som samordnar boenden. Beroende på tillgång och den sökandes behov kan det ta olika lång tid, men målsättningen är att det ska gå mycket fort.

Kommunen inventerar boenden

En nuvarande prognos visar att cirka 480 flyktingar kan komma till Östersunds kommun. Kommunen har inventerat tillgängliga boenden som kan passa. Det handlar både om kommunens egna fastigheter, Östersundshem och privata fastighetsägare.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-05-12