Publicerad 2022-05-13

Kommunens egna skyddsrum inventerade

Kommunens egna skyddsrum har inventerats. Brister finns, men sammantaget är standarden god. Kommunen går nu vidare med att åtgärda bristerna så snabbt som möjligt.

Sockerkaka med pudersockrad stjärna.

I Östersunds kommun finns ungefär 650 skyddsrum med plats för närmare 65 000 personer. Sett till hela landet har kommunen en mycket bra tillgång till skyddsrum.

Östersunds kommun står som fastighetsägare för cirka tio procent av det totala antalet skyddsrum inom kommunen. Resten, 90 procent, ägs av exempelvis det kommunala bostadsbolaget Östersundshem, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Endast ett fåtal besiktningar

Skyddsrummen som förvaltas av kommunen har inte haft någon plan för systematiskt underhåll. De har upprustats efter att MSB:s besiktningsman (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) utfört besiktning och påtalat brister. Att inte åtgärda bristerna innebär sanktionsavgifter.

Endast ett fåtal skyddsrum har besiktats varje år varför många är obesiktade och uppvisar en del brister.

- Vi kommer att ta fram rutiner för framtida underhåll av kommunens skyddsrum och regler för tillåten användning av skyddsrum i fredstid med avseende på vad och hur mycket som får förvaras i dem. Vi kommer även att ta fram rutiner för iordningsställande av skyddsrum vid förhöjd beredskap, säger Stefan Nilsson, kommunens säkerhetsingenjör.

Noggrann inventering

För att få en tydligare bild av skyddsrummens status har kommunen beställt en inventering av ett företag som specialiserat sig på skyddsrumsinventeringar. Det är endast kommunens egna skyddsrum som inventerats.

Inventeringen omfattar 61 skyddsrum i 36 fastigheter.

Uppdraget har i korthet bestått i att noggrant inventera varje skyddsrum, fotodokumentera och fylla i ett besiktningsformulär framtaget av Sektor fastighet, Teknisk förvaltning, samt göra en uppskattning av hur mycket det kostar att rusta upp och iordningställa skyddsrum med brister.

Skyddsrum med lite bråte i

Kommunens skyddsrum används bland annat till förråd. Bild från inventeringen.

Andra funktioner i fredstid

De kommunägda skyddsrummen är ofta belägna i källare i skolor och offentliga byggnader. De utgör även en integrerad byggnadsdel i vissa förskolor och skolor i markplan eller souterrängplan.

Skyddsrummen används i fredstid oftast som förråd, men även som lektionssal, gym, städcentral eller liknande.

Standarden god

Exakt vilket tillstånd det kommunala skyddsrumsbeståndet befinner sig i är inget som kommunen tänker kommunicera. Brister finns, men sammantaget är standarden god.

- Vi går nu vidare för att se till att bristerna som framkommer i rapporten åtgärdas, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Prydligt skyddsrum

Bild från inventeringen av skyddsrummen som kommunen äger.

Mer information

I Sverige finns runt 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner personer.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har detaljerad information om landets skyddsrum, både för medborgare och fastighetsägare. Klicka på länken och läs mer.

MSB Frågor och Svar om skyddsrum

MSB:s skyddsrumskarta visar var dina närmaste skyddsrum är belägna.

MSB:s skyddsrumskarta över Sverige

Sidan uppdaterad 2022-05-13