Publicerad 2022-05-16

Valåret 2022: Så kan du påverka de politiska beslut som tas i kommunen

I höst är det dags för val och då har du som medborgare möjlighet att påverka vem som tar de politiska besluten i kommunen. Men det är faktiskt inte bara var fjärde år som du kan vara med och påverka de beslut som tas. Här får du några exempel på fler vägar ”in i rådhuset”.

Rådhusets fasad och texten "Valåret 2022 - artikelserie"

Telefon eller e-post direkt till politikerna

Vill du veta hur en politiker eller ett parti tänker och har för avsikter i en viss fråga? Då är det enklast och snabbast att ringa eller mejla politikerna direkt. Relativt få medborgare använder sig av den här kontaktvägen, men ibland är den kortaste vägen också den bästa. Kontaktuppgifter till samtliga kommunfullmäktigeledamöter finns tillgängliga på kommunens webbsida.

Kontaktuppgifter till kommunfullmäktiges ledamöter

Medborgarförslag

Vill du att det ska byggas ett utegym i ditt bostadsområde eller att hastigheten ska sänkas på vägen utanför ditt jobb? Då kan det vara en idé att lämna in ett medborgarförslag. Ett medborgarförslag innebär att du som privatperson kommer med ett förslag på något du vill ska göras i kommunen – och att andra medborgare får möjlighet att rösta för förslaget.

Medborgarförslaget lämnas in via kommunens webbsida, med hjälp av en e-tjänst, och när det är inskickat kan kommunens medborgare gå in och skriva under förslaget. För att förslaget ska tas upp till diskussion i kommunfullmäktige behövs minst 25 underskrifter inom loppet av en månad.

Läs, lämna in eller skriv under medborgarförslag

Allmänhetens frågestund

På alla kommunfullmäktiges sammanträden avsätts en halvtimme då medborgarna ges möjlighet att komma och ställa frågor. Den som vill ställa en fråga måste anmäla det minst ett dygn innan sammanträdet, men frågan behöver inte ha någon koppling till övriga ärenden på dagordningen. Anledningen till att frågan ska anmälas i förväg är att politikerna ska hinna få den och därmed kunna ge så bra svar som möjligt.

Information om kommunfullmäktiges sammanträden

Öppna sammanträden på kommunfullmäktige

Alla kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Att gå dit och lyssna, även om man inte har någon specifik fråga att ställa, är en bra möjlighet att sätta sig in i kommunens politiska beslut och de frågor som hanteras för stunden.

Information om kommunfullmäktiges sammanträden

Medborgardialog

Inför större beslut kan det bli aktuellt med en medborgardialog. Då bjuder kommunens politiker och tjänstemän in den grupp medborgare som berörs av beslutet – för att informera, svara på frågor och diskutera. Det kan exempelvis gälla större skolomstruktuteringar, trafikomläggningar eller planering av nya bostadsområden. En medborgardialog anordnas bara om beslutet inte redan har tagits, när det fortfarande finns möjlighet att påverka.

Samverkansråd

Ett samverkansråd är en grupp som består av politiker och medborgare från en särskild medborgargrupp, till exempel pensionärer, funktionshindrade eller samer. I samverkansrådet jobbar de gemensamt med frågor och beslut som berör just den gruppen, för att det ska tas så bra beslut som möjligt.

Läs om kommunens samverkansråd

Offentlighetsprincipen

Alla handlingar som upprättats, skickats in eller skickats ut från kommunen är offentliga och tillgängliga för allmänheten. Det betyder att alla handlingar som politikerna får inför ett beslut också går att läsa av allmänheten. De enda handlingar som inte är offentliga är de med sekretess, exempelvis sådana som rör omplacering av barn eller personer med skyddad identitet.

Regeringens sida om offentlighetsprincipen

Osäker? Ta kontakt med Kundcenter

Är du osäker på vem du ska vända dig till, eller hur du ska komma i kontakt med en viss person, går det alltid att kontakta Kundcenter. De kan tipsa om en lämplig kontaktväg eller bolla frågan vidare till någon som kan ge svar.

Kontaktuppgifter till Kundcenter: kundcenter@ostersund.se, 063-14 30 00

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-05-16