Publicerad 2022-05-17

Inbjudan – samråd om samisk kulturskola

Samråd är ett viktigt forum för att den samiska befolkningen ska få inflytande och möjligheter att påverka kulturutbudet i Östersunds kommun.

Hjärtformad snöflinga i samiska flaggans färger rött, grönt, gult och blått.

Östersunds Kommunfullmäktige har bestämt att samiska och övriga nationella minoritetsbarn och -ungdomar ska ges likvärdiga förutsättningar som majoritetsbefolkningen att utveckla sitt språk, sin kultur och identitet. Denna rättighet ska prioriteras såväl i utbildningssystemet som på fritiden. Kommunen säkerställer att samiska barn har reellt inflytande under former som anpassas till deras förutsättningar i frågor som berör dem.

Östersund ska vara en attraktiv kommun för samer att leva i, där samer och samisk kultur lyfts fram som en självklar och berikande del av samhället. Kommunen skapar förutsättningar för revitaliseringen och utvecklingen av samiskt språk och kultur.

Östersunds kulturskola skapades för att barn och ungdomar ska kunna få lära sig mer inom olika konst- och kulturformer. Vi undervisar i musik, sång, ensemblespel, bild och form, foto, dans, drama och musikproduktion. Kulturskolan är kommunal och undervisningen är frivillig, med en avgift på 400 kronor per termin. Vi finns både i egna lokaler bredvid Storsjöbadet och ute på skolorna efter skoltid.

Kulturskolan vill gärna undervisa även i ämnen inom den samiska kulturen, med samiska lärare. Vi har därför gjort en enkel enkät för att höra om ett eventuellt intresse för det. Enkäten är inte en anmälan till kurs utan bara ett underlag för att lyssna av intresset.

Länk till enkäten

Samråd om samisk kulturskola

Datum: Måndagen den 30 maj
Plats: digitalt möte på Teams
Tid: 18.00 – 19.00
Anmälan: mejla till anna.orjebo@ostersund.se så skickar vi en möteslänk

Buerie båeteme!

Anna Örjebo Amelin, Kulturskolechef
Camilla Olofsson, samisk utvecklingsstrateg
Patricia Fjellgren, samisk kurs- och aktivitetssamordnare

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-05-17