Publicerad 2022-05-18

Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 18 maj

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som Kultur- och fritidsnämnden behandlade under sammanträdet den 18 maj.

Kulturskolan närbild noter

Nöjesbruket Live får bidrag för kulturarrangemang

Föreningen Nöjesbruket Live får bidrag med 35 000 kronor för genomförandet av sju livekonserter i Ångsta under juli - oktober 2022.

Nöjebruket Live är en ideell förening som startades 2020 för att genomföra kulturarrangemang i Ångsta. Arrangemangen genomförs i nära samarbete med Nöjesbruket AB och Storsjöbygdens Golfkrog. Ambitionen för föreningen är att erbjuda högkvalitativa konserter och bygga upp en live-scen utanför Östersund. Konserterna genomförs utomhus, är avgiftsfria och öppna för alla åldrar.

Litsbygdens SK får bidrag för ny skidlek

Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen Litsbygden SK ett bidrag på 80 000 kronor för färdigställandet av en ny skidlek. Bidraget betalas ut när det nya nyttjanderättsavtalet mellan föreningen och Kommunledningsförvaltningen/Mark- och exploatering har tecknats.

Medborgarförslag om en barr till utegymmet i Dalhemsparken

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen med önskemål om att bygga en barr vid utegymmet i Dalhemsparken, för att underlätta för gåträning. En barr kan användas av de flesta som tränar i gymmet, men speciellt av de som har svårt med balansen och de som har någon fysisk funktionsvariation.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att köpa in en barr till en kostnad av 25 000 kronor inklusive installation. En barr kommer att underlätta för flera olika målgrupper när det gäller träning och rörelse. Det går även väl i hand med att Östersunds kommun ska vara en åldrandevänlig kommun, och att gruppen äldre kommer att växa procentuellt de närmaste åren.

Vill du veta mer om besluten?

För att läsa om alla ärenden som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om under sammanträdet, se protokollet som publiceras på ostersund.se inom några dagar.

Sidan uppdaterad 2022-05-18