Publicerad 2022-05-24

Planen för en mer hållbar förskole- och skolstruktur är godkänd

Planen ger en riktning för hur den framtida strukturen bör se ut och vilka behov som finns. Den inkluderar förslag på renoveringar men också om- och nybyggnationer för förskolor och skolor. Kommunfullmäktige godkände planen under sitt sammanträde 24 maj.

bild på person som sitter med skolbok och dator

Beslutet gäller från när protokollet är justerat, vilket sker inom en vecka.

De kommande åren skapar vi en mer hållbar, robust och långsiktig skolstruktur. Genom den nya skolstrukturen frigör vi resurser till pedagoger och undervisning. På så sätt ökar kvalitén i våra verksamheter vilket förbättrar barn och elevers lärande.

Flera lokaler där undervisning sker behöver i dagsläget bli bättre. Barn, elever och personal ska ha ändamålsenliga lokaler och en god lär- och arbetsmiljö. Utöver det behöver skolstrukturen vara väl rustad för förändringar i barn- och elevantal och kunna bidra till en god tillväxt.

Planen innehåller ett antal investeringsförslag och målbilder för hur strukturen ska se ut i respektive område. De föreslagna investeringarna tas varje år av Kommunfullmäktige i kommunens totala investeringsbudget. Det innebär att varje projekt måste bli beviljade projektmedel innan en renovering, om- eller nybyggnation kan ske.

Se den nya skolstrukturen

Skolplaneringsverktyget

Planen är framtagen med hjälp av vårt skolplaneringsverktyg. Det är ett GIS-baserat verktyg som hjälper oss planera för lokaler till förskola och grundskola.

Mer om skolplaneringsverktyget

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-05-24