Publicerad 2022-05-30

Flyktinghjälp via kommunens
e-tjänst kan fortfarande behövas

Det var väldigt många generösa människor som via Östersunds kommuns e-tjänst meddelade sitt stöd till flyktingar från kriget i Ukraina tidigare under våren. Det kom erbjudanden från både privatpersoner och företag om boende, eller att man var villig att skänka olika saker till behövande.

Östersunds kommun har registrerat och gått igenom alla erbjudanden om hjälp, men hittills har det inte blivit lika aktuellt med att ta emot hjälpen som vi först trodde.

– Gensvaret har varit fantastiskt och jag vill återigen passa på att tacka de som erbjudit sin hjälp, säger Kommundirektören Anders Wennerberg.

– Att vi inte kontaktat fler personer som anmält sig via e-tjänsten beror på att det hittills kommit hit betydligt färre flyktingar än vi trott och hoppats på.

Den solidariska fördelningen av flyktingar över landet som skulle ske har ännu inte kommit i gång. Det har inte heller kommit svar från staten om hantering och ersättning för de som erbjudit privata boenden.

– Det har lett till att vi inte kunnat använda den hjälp som anmälts via vår e-tjänst i den omfattning som vi hade hoppats, säger Anders Wennerberg.

Från den 1 juni kommer Östersunds kommun att erbjuda boenden för flyktingar till Migrationsverket – detta på frivillig basis innan lagstiftningen om fördelning över hela landet träder i kraft. Det sker troligen den 1 juli.

– Vi förstår om kanske förutsättningarna ändrats hos personer som anmälde intresse via e-tjänsten, men hoppas förstås att vi kan få kontakta bidragsgivarna den dag behovet är större igen, avslutar Anders Wennerberg.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-05-30