Publicerad 2022-06-01

Utbildningssatsning säkrar normkreativ förskola

I stort sett alla ordinarie pedagoger inom kommunens förskolor har deltagit i en fyrårig utbildningsinsats, för att stärka förskolornas arbete med likabehandling och normkreativitet.

bild på leksaker

Att tidigt arbeta kring normer är positivt ur flera aspekter, inte minst för att jämna ut skillnader i skolresultat mellan pojkar och flickor. Personalen har gått en utbildning som gått igenom samtliga diskriminerings­grunder och hur de kan arbeta förebyggande med normer i förskolans dagliga verksamhet.

Förskolorna arbetar aktivt med att bredda normer i vardagen. När barnen uttrycker sig, leker och beter sig på sätt som förstärker trånga normer finns pedagogerna där. Tillsammans med barnen kan de utforska, ge fler perspektiv och vidga normerna så att alla får plats.

Alla kommunala förskolor arbetar aktivt med normkreativitet och likabehandling. Det kan till exempel handla om att förskolan:

  • Synliggör och pratar om olika kulturer och traditioner
  • Delar in grupper och utför aktiviteter utifrån barnens intressen och förmågor i stället för ålder eller kön
  • Har ett öppet förhållningssätt och lyssnar in allas tankar, men visar samtidigt tydlighet i vad förskolans uppdrag är
  • Jobbar med tecken som stöd och bildstöd för att inkludera flera
  • Tydligt fokus på att lyfta fram allas olikheter som styrkor och tillgångar
  • Vi är goda förebilder i tal och handling; med varandra, föräldrar och barnen. Vi är lika accepterande mot oss själva som vi tränar barnen på att vara

Alla förskolor arbetar däremot på sitt eget sätt. Kontakta gärna din förskola om du vill höra mer om just deras arbete med normkreativitet.

Läs mer på www.ostersund.se/normkreativfsk

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-06-01