Publicerad 2022-06-08

Tyck till om cykling i Östersund

Just nu genomförs cyklistvelometern - en nationell undersökning där alla cyklister i Sverige får tycka till om cykelförutsättningarna i sin kommun. Enkäten är öppen till den 31 augusti 2022.

Cyklist vid vattnet med Östersund i bakgrunden.

Cyklistvelometern 2022

Cyklistvelometern är en nationell nöjdhetsundersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Undersökningen baseras på en enkät där alla cyklister i Sverige kan tycka till om cykelförutsättningarna i sin kommun. Enkäten är öppen till den 31 augusti.

– Att satsa mer på cykling är en grundförutsättning för att vi ska nå kommunens hållbarhetsmål. Då är det helt nödvändigt att cyklisternas eget perspektiv kommer fram. Cyklistvelometern ger cyklister i hela kommunen en möjlighet att göra sin röst hörd, säger Maria Olsson, översiktsplanerare på Östersunds kommun.

Minst 100 svar för att få ta del av resultaten

För att få ta del av resultatet från cyklistvelometern behövs minst 100 enkätsvar, något Maria Olsson hoppas att vi uppnår med råge.

– Resultatet från Cyklistvelometern ger en unik insyn i hur cyklisterna upplever Östersunds kommun. Det blir ett viktigt verktyg för oss som vill skapa bättre cykelförutsättningar och sätter press på beslutfattare att lyssna på cyklisterna själva, utvecklar Maria Olsson.

Resultaten från Cyklistvelometern 2022 publiceras den 19 oktober. Då tillkännages även vinnarna i kategorierna mindre, mellanstor och stor kommun.

Om Cyklistvelometern

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. År 2022 genomförs undersökningen för tredje gången.

Cyklistvelometern genomfördes senast år 2020. Då besvarades enkäten av ca 18 000 cyklister och resultat presenterades för 83 av landets kommuner. Målet i år är 20 000 cyklister och 100 kommuner. 

Läs mer på Cyklistvelometern - Cykelfrämjandet.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-06-08