Publicerad 2022-06-09

I sommar ska vi undersöka hur träden mår

Under sommaren kommer tre trädinventerare att undersöka hur träden i kommunens tätorter mår. De kommer att mäta träden, se om träden ser friska ut och kanske också banka lite försiktigt på stammen - allt för att bedömma hur träden mår. Trädens hälsa utgör ett viktigt underlag för vår planering.

Träd vid en träddunge och en gröns gräsmatta med maskrosor

Det är andra året i rad som Östersunds kommun har projektanställda trädinventerare. De kommer att börja sitt arbete torsdag 9 juni och inventeringen kommer att pågå fram till slutet av augusti. Ifjol låg fokus på parkernas träd och i år ligger fokus på alléerna.

Långsiktig plan för träd

Var träden står i tätorterna har vi numera bra koll på, men hur gamla de är och hur de mår vill vi också veta. Träd växer långsamt. Därför måste all planering av stadens växtlighet vara långsiktig; vi måste tänka minst 100 år framåt. Då är det vikigt att ha koll på trädens hälsa.

Träd vid en träddunge och en grön gräsmatta med maskrosor

Elias Haglund, Agnes Jonasson och Linnéa Andersson; årets trädinventerare är mer eller mindre färdigutbildade landskapsarkitekter.

Hjälp till att inventera träd

Du kan också inventera träd; både kommunens träd och träd som står på privat mark. Har du något träd som är speciellt för dig? Dela med dig vad du vet!

Läs mer om trädkartan och hur du kan hjälpa till att inventera träd

Bild på en karta där träd syns som gröna rundlar.

Klicka och läs mer om hur du kan hjälpa till att inventera träd

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-06-09