Publicerad 2022-06-09

Östersunds bibliotek har beviljats 1 miljon kronor från Kulturrådet

Östersunds bibliotek har beviljats 1 miljon kronor från Kulturrådet – Stärkta bibliotek, för att ytterligare kunna arbeta mer strategiskt med det läsfrämjande arbetet för barn och unga i kommunen.

barn som letar böcker på bibliotek

Östersunds bibliotek har genomfört en Icke-användarundersökning som gett oss nya insikter i vilka områden vi behöver satsa på när det gäller läsfrämjande arbete för nya målgrupper. Kommunens undersökning Barns livsvillkor i Östersunds kommun – Lupp 2021 ligger också till grund för projektet.

Vi genomför just nu ett fördjupat arbete utifrån barnkonventionen där vi lär känna målgruppen barn och unga genom samtal och aktiviteter. I detta nya projekt vill vi därför samla alla våra erfarenheter och koppla det till aktuell forskning på området för att sedan kunna fördjupa vårt arbete ytterligare. Vi vill skapa en stabil grund genom ett strategiskt och långsiktigt tänk i stället för att göra punktinsatser.

– Vi vill skapa förutsättningar för att bygga ett läsfrämjande arbete med fokus på uppsökande och relationsskapande verksamhet i samverkan med andra. Genom att bygga relationer skapar vi långsiktighet och fördjupning, vilket i sin tur stärker tilliten och ökar läslusten, säger Maj Eriksson, bibliotekschef, Östersunds kommun, och fortsätter;

– Ett av våra huvudsyften med detta projekt handlar om att kartlägga och skapa samarbeten med andra yrkesgrupper och verksamheter som möter den aktuella målgruppen. Det kan handla om pedagoger, socialtjänst, fritidsgårdar, föreningar, ideella organisationer och studieförbund. Det är oerhört roligt och fantastiskt att biblioteket har beviljats dessa medel!

Sidan uppdaterad 2022-06-09