Publicerad 2022-06-09

Östersunds bibliotek har fått 220 000 kronor av Kulturrådet för att köpa barn- och ungdomsböcker

Östersunds bibliotek har sökt och beviljats 220 000 kronor för inköp av litteratur för barn och unga till folk- och skolbibliotek. Det statliga stödet från Kulturrådet har funnits sedan mitten av 1990-talet och ger biblioteken en bra möjlighet att kunna göra extra satsningar för barn och unga.

Uppslagen bok med två bokblad som bildar ett hjärta

Foto: Göran Strand

Skolbibliotek och folkbibliotek i Östersunds kommun kommer att få ta del av dessa medel under hösten för att köpa in bra litteratur till barn och unga. Det är viktigt med bra litteratur och att kunna stimulera till ökad läsning av böcker för att ge barn och unga en ökad läsförståelse. Östersunds bibliotek arbetar kontinuerligt med läsfrämjande åtgärder. 

– Det är fantastiskt att vi kan fortsätta satsningen på den läsfrämjande verksamheten i Östersunds kommun för barn och unga. Det innebär att vi nu kan ge våra barn och unga ytterligare tillgång till bra böcker på samtliga folkbibliotek, biblioteksbussarna samt givetvis på kommunens förskolor och grundskolor, säger Maj Eriksson, bibliotekschef, Östersunds kommun.

Sidan uppdaterad 2022-06-09