Publicerad 2022-06-10

Samråd för ny förskola i Torvalla

Nu skickas ett förslag till ny detaljplan för en ny förskola i Torvalla, på del av fastigheten Torvalla 9:9.

Plankarta för Torvalla 9:9

Planen skickas nu ut på samråd under perioden 13 juni till 7 augusti 2022.

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga en ny förskola med kapacitet för cirka 140 barn, inom ett område som tidigare varit planlagt för bostäder och äldreboende.

Förskoletomten ska tillgodose behovet av minst 40 kvadratmeter friyta per barn. Men det ska även få plats andra funktioner som hämta/lämna zon, parkeringsytor, ytor för varutransporter och leveranser.

Förskolegården ska nyttja den terräng och växtlighet som finns i området för att skapa en varierande utemiljö som ger möjlighet till olika typer av lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. På gården ska det finnas både soliga och skuggiga platser och det ska gå att leka på ett bra sätt året om.

Synpunkter på förslaget

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget behöver vi få dem senast den 7 augusti. Du skickar dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller samhallsbyggnad@ostersund.se

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Välkommen på samrådsmöte!

Tisdagen den 14 juni är det samrådsmöte på plats på Gåsenvägen, infart från Storfjällvägen.

Under mötet kommer det att ges information om förslaget och finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Välkommen!

Om samråd

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Läs mer om planprocessen

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-06-10