Publicerad 2022-06-22

Nyhetsbrev om glädjande intresse för biogas i Jämtland Härjedalen

Läs det andra nyhetsbrevet om vad som händer med biogassatsningen i Jämtland Härjedalen.

Brun plåtlåda med texten ingen reklam och post. Lådan är omgiven av gröna blad.

Glädjande stort intresse för biogas

Ditt engagemang betyder mycket, och med detta nyhetsbrev vill vi informera om vad som händer i projektet. Vi kommer att skicka ut nyheter löpande. Däremellan är du välkommen att ställa frågor till oss, se kontaktuppgifter nedan.


Vad händer nu?

  • Vi har nu börjat skriva avsiktsförklaringar/avtal med företag som antingen kan leverera substrat (råvara i form av organiskt avfall) eller som vill använda biogas till sina fordon i framtiden. En av de som redan anmält intresse är transport- och logistikföretaget Reaxcer, vilket vi är mycket glada för. De har en strategi för fler fossilfria fordon. Genom att säkra upp en andel biogas kan de underlätta för sina kontrakterade åkerier att satsa på biogasbilar.
  • I maj åkte representanter för styrelse, ägarkommuner och projektmedarbetare till en specialmässa i München (IFAT) för att träffa potentiella leverantörer av anläggningen. Delegationen fick nyttiga kontakter och möjlighet att lära av hur andra gjort. Vi står nu väl rustade för att göra en klok upphandling med god konkurrens från
    företag i hela Europa.
  • I slutet av juni lämnas miljöansökan in till mark- och miljödomstolen, vilket är en milstolpe i projektet. Nu väntar en förhoppningsvis smidig handläggningstid, vilket normalt brukar ta nio månader.

Med vänlig hälsning / Buerie heelsegigujmie


Peter Tholén, projektledare, peter.tholen@ostersund.se
Lars Wissing, teknisk resurs, lars.wissing@ostersund.se


Mera information om biogasanläggningen finns här. Där kan du också anmäla om du vill prenumerera på nyhetsbrev om biogasanläggningen.

Om biogasanläggningen


Alla kommuner i länet står bakom satsningen på den biogasanläggning som ska byggas i
Gräfsåsen utanför Östersund.

Här ska produceras fossilfritt drivmedel samt biogödsel av matavfall från hushåll och organiskt avfall från t.ex. lantbruk, slakterier och fiskodlingar.

Första spadtaget tas under tredje kvartalet 2023. Våren 2025 ska anläggningen stå klar.


Ett biogasbolag är formellt under bildande.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-06-22