Publicerad 2022-06-23

Fast omsorgskontakt till medborgare med hemtjänst

Riksdagen har beslutat att medborgare med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt från och med 1 juli 2022. Med vissa undantag då det eventuellt inte behövs. Till exempel då medborgaren endast har ett trygghetslarm, matdistribution eller serviceinsatser.

I Östersunds kommun har det under flera år funnits kontaktpersonal inom hemtjänsten, som kan jämföras med en fast omsorgskontakt. De allra flesta av hemtjänstens kontaktpersonal kommer att fortsätta sina uppdrag, men kommer nu att kallas för fast omsorgskontakt.

Syftet med en fast omsorgskontakt är bland annat att:

  • Se till att medborgaren känner sig trygg och nöjd med hemtjänsten och det stöd och hjälp som personalen ger.
  • Vara ”spindeln i nätet” genom att samordna kontakter och information till de olika professioner som medborgaren har behov av. Till exempel övriga hemtjänstpersonalen, biståndshandläggare, legitimerad personal, anhöriga, hälsocentral, färdtjänst och liknande.
  • Se till att det stöd och hjälp som medborgaren blivit beviljad individanpassas, utförs på det sätt som är överenskommet med medborgaren och att det finns tydligt beskrivet i medborgarens genomförandeplan som också ska hållas aktuell.

Vad är då skillnaden?

  • Fast omsorgskontakt är lagstadgad
  • Det blir mer jämlikt, både inom kommunen och nationellt
  • Fler medborgare kommer att få en fast omsorgskontakt
  • Fast omsorgskontakt har ett tydligare uppdrag och ansvarsområde än kontaktpersonal

Har du eller någon av dina närstående frågor och funderingar?

  • Om du redan har en kontaktpersonal kommer den personen att informera dig närmare om sitt nya uppdrag.
  • Har du ingen kontaktpersonal men upplever att du skulle behöva en fast omsorgskontakt?
  • Är du osäker på om du har en kontaktpersonal?

Prata med den hemtjänstpersonal som besöker dig eller kontakta chefen för hemtjänsten så får du mer information om fast omsorgskontakt.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-06-23