Publicerad 2022-06-30

Östersunds kommun inför visselblåsarfunktion

Där kan alla, både medarbetare och allmänhet, anmäla misstanke om miss­förhållande inom kommunen. Visselblåsar­funktionen erbjuder anonymitet för anmälaren.

bild på en person som sitter vid en dator

– Östersunds kommun är en offentlig verksamhet och ska vara transparent. Som en viktig del i det öppnar vi nu för medarbetare och allmänhet att lämna in misstankar om oegentlig­heter. Brott i tjänste­utövningen är naturligtvis helt oacceptabelt och även om jag tror och hoppas att det inte förekommer så måste vi göra allt vi kan för att underlätta för dem som anser sig ha vetskap om sådant och vill berätta det, säger Anders Wennerberg, kommun­direktör.

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet. Alla ska ha möjlighet att anmäla misstanke om missförhållande inom kommunen. Det kan till exempel handla om att du har en misstanke om:

  • muta
  • bedrägeri
  • stöld
  • tjänstefel
  • grova avvikelser mot interna regler eller riktlinjer
  • en situation där någon utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv eller en närstående

Därför kan du nu anmäla det i vårt visselblåsarsystem. Du kan antingen lämna en skriftlig eller muntlig rapport.

Visseblås eller läs mer om hur visselblåsarfunktionen fungerar

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-06-30