Publicerad 2022-07-07

Digital trädinventering hjälper oss hålla koll på hur träden mår

Under sommaren kommer Linnéa Andersson och Elias Haglund från SLU att inventera träd i Östersunds kommun. Till sin hjälp har de appen KartSmart X. Trädinventeringen är en del av Digiresan-projektet Digitalt kommunaltekniskt minne.

En person i gul varselväst håller upp en surfplatta mot en björk.

Linnéa Andersson mäter hur hög en björk är med hjälp av digitala verktyg.

Våra träd är värdefulla: de renar vår luft, tar hand om dagvatten, ger skugga och grönska. Därför är det viktigt att vi tar hand om dem, och för att kunna göra det måste vi ha koll på var de finns och hur de mår.

— Det märks att det är många som bryr sig om träden och vad som händer med dem. Många kommer fram och vill prata, vissa vill bevara träden medan andra vill hugga ner dem för att de skuggar eller förstör utsikt, säger Linnéa Andersson, trädinventerare.

Är du intresserad av hur kommunen arbetar med att ta hand om träd kan du läsa mer i artikeln Så tar vi vara på träden i Östersund.

KartSmart X samlar ihop all information om träd

I år är det andra året som studenter från SLU inventerar träd med hjälp av KartSmart X. I appen har trädpunkter från två olika källor laddats upp: Stadsträd, som är ett system som scannar in träd med hjälp av laser, och inmätta träd från Östersunds kommuns primärkarta.

Den informationen kompletteras med den information som trädinventerarna Linnéa Andersson och Elias Haglund knappar in. Resultatet blir ett så kallat GIS-skikt. GIS står för geografiska informationssystem, och länkar information om saker som finns vid olika punkter i en karta.

Kommunens digitala tvilling

Inventeringen av träd i appen KartSmart X är en del av Digiresan-projektet Digitalt kommunaltekniskt minne, som i princip är en digital tvilling av Östersunds kommun. Information samlas in, lagras och struktureras i GIS-databaser. Det kan vara gatunät, fastighetsbestånd eller träd. Det ska göra att underhåll, uppföljning och förvaltning kan ske mer strategiskt, samlat, tillgängligt och förenklat.

— Målet med ett digitalt kommunaltekniskt minne är samla så mycket information som möjligt från kommunens alla olika databaser till en enda databas, som vi kan komma åt med våra olika system, säger Henrik Ersgård som är projektledare för Digiresan-projektet Digitalt kommunaltekniskt minne.

Alla träd på allmän platsmark inventeras och digitaliseras

Förra året inventerades 3 700 träd främst i Östersunds parker. I år är målet att inventera 4 000 träd i främst alléer. Träden som inventeras är de träd som står på allmän platsmark.

— Vi tar in trädet både i helhet och i detalj. I appen lägger vi in trädslag, stamomkrets, antal stammar, kronans storlek, vitalitet och eventuella skador, berättar Elias Haglund, trädinventerare.

KartSmart X är flexibelt och trädinventerarena är med i arbetet med att anpassa kolumner och attribut efter vilken typ av information man vill samla in om träden.

— Jag får ibland vara den sura gubben som sätter stopp för att det ska vara hanterbart för systemet, säger Henrik Ersgård, projektledare.

I förlängningen kommer KartSmart X kunna spara pengar åt kommunen eftersom vi kan ta hand om träden så de får längre liv när vi har ordentlig koll på dem, och vi kan även anpassa intervallen för inventeringen.

En person håller i en mobiltelefon där Östersunds kommuns e-tjänst för felanmälan syns.

Har du sett något som har gått sönder? Felanmäl det i e-tjänsten Felanmälan av utemiljön

Felanmäl skador

Skador som upptäcks på träd eller annat i vår utemiljö kan felanmälas i e-tjänsten Felanmälan av utemiljön, som också är ett resultat av Digiresanprojektet Digitalt kommunaltekniskt minne.

Det här är Digiresan

Digiresan är Östersunds kommuns stora digitaliseringsprojekt. Projektet startade våren 2020 och både medarbetare i kommunen och östersundsbor kan lämna in sina idéer om vad som kan digitaliseras för att göra livet enklare.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-09-13