Publicerad 2022-08-05

Mycket ansträngt bemanningsläge inom särskilt boende, hemtjänst och LSS-boende

På grund av den senaste tidens smittspridning är personalläget nu mycket ansträngt inom kommunens särskilda boenden, hemtjänst och LSS-boenden. Det råder stor brist på vikarier inom verksamheten vilket kan resultera i att vissa insatser inte blir verkställda.

Information

Robert Brandt, förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen, vittnar om ett mycket ansträngt personalläge.

– Det är en extrem situation just nu, säger Robert Brandt. Vi måste prioritera omvårdnad och att tillgodose de grundläggande behoven. Det är ledsamt att pandemin återigen begränsar våra verksamheter så mycket, men jag hoppas vårdtagarna och de anhöriga har förståelse för att vissa andra aktiviteter inte kan genomföras som planerat för tillfället.

Stor brist på vikarier

I nuläget finns en mycket begränsad tillgång till vikarier, vilket är en stor utmaning när den ordinarie personalen tvingas vara hemma på grund av sjukdom.

– Vi gör allt vi kan för att få fler vikarier. Vår rekryterings- och bemanningsenhet jobbar för högtryck året runt men det har blivit allt svårare inför och under somrarna, särskilt under pandemin. Vi hoppas på att det här är en tillfällig topp i smittspridningen och att effekterna inte blir alltför långvariga. Just nu har vi en del ordinarie personal som fått avbryta sin semester för att gå in och jobba. Alla medarbetare gör verkligen ett fantastiskt arbete och tar ett stort ansvar för att lösa det till det bästa i den här tuffa situationen. Det är jag oerhört stolt och tacksam för, säger Robert Brandt.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-08-05