Publicerad 2022-08-15

Släng ditt trädgårdsavfall på rätt plats

Det är viktigt att göra sig av med trädgårdsavfall på rätt sätt. Dumpat trädgårdsavfall i skogar, parker och dungar kan orsaka spridning av invasiva arter och skapa stora snår av brännässlor.

Sommaren lider mot sitt slut och det börjar bli dags att tömma blomlådor och klippa ner häckar och rabatter. Men vad gör du med trädgårdsavfallet?

Trädgårdsavfall kan du kompostera på din egen tomt om du har utrymme för det. Har du inte det ska grenar, kvistar, jord, löv och blommor lämnas på en återvinningscentral.

Det är inte tillåtet att slänga jord och annat trädgårdsavfall i till exempel skogen, dungar eller parker som inte är din egen tomt. Det räknas som nedskräpning och är olagligt.

Trädgårdsavfall blir gödning till brännässlor

- Problemet med dumpat trädgårdsavfall är att våra parker och dungar inte blir så roliga att vara i om man måste kliva över ris- och jordhögar, säger Simon Hannus, landskapsingenjör på Mark och Anläggning.

Trädgårdsavfallet blir också till en sorts gödning och det är vanligt att brännässlor växer upp på dessa platser.

- Vi vill ju att både vuxna och barn ska tycka det är roligt att vara i våra grönområden, vilket de kanske inte tycker om det är brännässlor överallt.

Skogsdungarna och parkerna är också ett sätt att gynna den biologiska mångfalden. Stora snår av brännässlor tränger undan annan växtlighet som fanns där från början. Invasiva arter tränger också undan annan växtlighet.

Invasiva arter kan sprida sig

Många har invasiva växtarter i sin trädgård utan att veta om det.

- Om man gräver om eller rensar i rabatten ska man vara lite uppmärksam på vad det är man rensar ut. Slänger man sådana här växter ute i en skog eller dunge så riskerar de att fortsätta sprida sig, förklarar Simon.

Invasiva arter ska läggas i en genomskinlig plastsäck som är ordentligt stängd. Säcken lämnar du på närmaste återvinningscentral.

 

Läs mer

Här kan du läsa mer om problematiken kring dumpat trädgårdsavfall.

Här kan du läsa mer invasiva växter och hur du hanterar dem.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-12-21