Publicerad 2022-08-18

Befolkningen minskar i Östersunds kommun det första halvåret 2022

Vid årsskiftet var vi 64 324 personer i kommunen. När SCB idag publicerar befolkningssiffrorna för kvartal två 2022 framgår det att Östersunds kommun har 64 306 invånare. Det innebär en minskning med 18 personer sedan årsskiftet.

– Befolkningens storlek påverkas av hur många som föds, hur många som dör, hur många som flyttar in till kommunen och hur många som flyttar ut från kommunen. Under det första halvåret kan vi se att det, precis som i resten av Sverige, har fötts färre barn här än under samma period för åren 2015-2021. Det har också flyttat ut fler från kommunen, vid en jämförelse med de åren, säger Mia Jansdotter, som är controller vid Östersunds kommun.

Jansdotter har jämfört utflyttningen det första halvåret 2021 med det första halvåret 2022. Det är färre som har valt att flytta ut inom det egna länet under 2022. De har i stället valt att flytta till ett annat län. 20 personer fler har valt att flytta till ett annat land.

Vänder uppåt

I kommunens egna interna siffror syns det att befolkningskurvan vänder uppåt igen. Juli har en befolkningsökning och det har även den första halvan av augusti. Just nu har vi passerat 64 400 personer och det är positivt, tycker Jansdotter. Vi har dock en bit kvar till befolkningsprognosens siffra för 2022, som är cirka 64 700 personer.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-08-18