Publicerad 2022-08-18

Stor satsning på ny skolgård och aktivitetsområde i Torvalla

Under hösten görs en rejäl satsning på skolområdet vid Torvallaskolan, och området vid Råplan. Det blir en helt ny skolgård nedanför skolan. Det byggs också ett nytt allaktivitetsområde.

Arkivbild

Området kommer att innehålla en multiarena, isrink, basketplan, skateområde, utegym och bouleplan. Det kommer också att sättas upp en lekplats, en grillplats och det blir en löpslinga runt området.

Belysning kommer att sättas upp för att öka trygghetskänslan och för att området ska kunna användas under en stor del av året.

– Det kommer att bli ett fantastiskt område för alla åldrar. Det kommer att kunna användas av skolan på dagtid och av privatpersoner och föreningar på kvällar och helger. Vi hoppas att satsningen kommer att göra stor skillnad för de som bor i Torvalla. Att området blir en ny mötesplats och att det stärker folkhälsan och gör Torvalla till en roligare och bättre plats att bo på, säger Liselotte Halvarsson, projektansvarig på Östersunds kommun.

Klart före årsskiftet

Arbetet, som är en del av satsningen ”Strategi Utveckling Torvalla” har precis påbörjats och kommer att fortgå under hösten. Förhoppningsvis är allt klart innan årsskiftet.

– Tidplanen är tajt, men vi kommer att hinna med allting innan årsskiftet. Tyvärr kommer aktivitetsytorna inte att kunna användas innan vintern, då det är ett arbetsområde samt leveranstid på de olika produkterna. Skolgården kommer förhoppningsvis vara klar under hösten, säger Christer Norlin som är byggprojektledare på Teknisk förvaltning.

Kostnaden för den här investeringen är beräknad till 10,5 miljoner kronor. 8 miljoner av dem finns sedan tidigare, och i tisdags beslutade en enig Kommunstyrelse att föreslå Kommunfullmäktige att skjuta till de återstående 2,5 miljonerna.

Fokus på Torvalla

”Strategi Utveckling Torvalla” antogs av Kommunfullmäktige den 18 november 2021 och ska gälla fram till år 2030. Strategin pekar ut de utvecklingsområden som behöver prioriteras i Torvalla för att stadsdelen ska kunna utvecklas långsiktigt och hållbart.

Kommande år vill Östersunds kommun kraftsamla i Torvalla, genom att genomföra åtgärder som gör verklig skillnad för medborgare, organisationer och företag och som har positiva effekter på lång sikt. Det handlar bland annat om satsningar för att stärka folkhälsan och välmåendet i Torvalla och om insatser för att öka områdets attraktivitet och tillgänglighet.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-08-18