Publicerad 2022-08-24

Vi slår ett slag för biologisk mångfald

I veckan är det slåttanna med riktiga hästkrafter i Hästhagsparken; grönområdet vid ÖSK-vägen. Det är ett av grönområdena i Östersund där blommorna får blomma hela sommaren tills vi slår ner och räfsar bort gräset på sensommaren. På så sätt främjar vi den biologiska mångfalden.

Två hästar som drar en slåttermaskin över en äng

De nordsvenska hästarna Hetro och Homo får spänna musklerna i uppförsbacken mot ÖSK

Än en gång har kommunen anlitat Anders Finnstedt och hans nordsvenskar för att utföra arbete på känslig mark. Hästar är skonsamma hästkrafter som inte kör sönder marken som maskiner lätt gör.

Blommorna fröar av sig

I Hästhagsparken klipper vi inte gräset överallt. På en stor yta får gräs och blommor växa hela sommaren. Först på sensommaren är det dags att slå. Genom att låta det slagna gräset ligga några dagar, hinner blommorna fröa av sig.

Om några dagar är det dags för Anders och hans hästar att komma tillbaka och räfsa ihop och samla upp gräset. Genom att samla upp gräset gödslas inte marken utan vi bevarar den magra jorden. Då trivs ängens blommor och kommer att fortsätta att duka upp till festmåltid för humlor, bin, fjärilar och andra pollinerande insekter.

Låga blommor och fröställningar och en humla som samlar nektar

Även den mest oansenliga blomma är värdefull för humlorna.

Inte bara kortklippta gräsmattor i parkerna

Gräsmattor är bra för picknick och lek men utgör också sterila miljöer för växter och insekter. Pollinerande insekter är viktiga för allt liv på jorden. Därför är det viktigt att vi alla bidrar med så många levande grönytor som möjligt.

Läs mer om vilka fler blomsterängar vi har i Östersunds tätort

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-08-24