Publicerad 2022-08-29

Östberget rensat på vindfällen

Under förra veckan har Skogsgruppen rensat bort en del vindfällen som har blockerat stigar på Östberget på Frösön. Bland annat är nu anslutningen till motionsspåret upp från liften i Gustavsbergsbacken (till höger efter trapporna) och även stigen efter ravinen mellan backarna frigjorda från vindfällen.

Kommunen har ett omfattande arbete just kring vindfällen eftersom det faller träd kontinuerligt, och kommunen förvaltar en hel del skog på olika områden.

Därför är inte heller alla stigar på Östberget åtgärdade.

– Skogsgruppen som hjälper oss är bemannad genom arbetsmarknadsenheten och är otroligt viktig för oss som ansvarar för skidspår, leder och friluftsområden, säger Jens Tirén som är friluftslivsutvecklare på Östersunds kommun.

Skogsgruppen är just nu en liten grupp och hinner inte med alla de uppdrag de tillfrågas om.

En anledning till att det fortsatt ligger kvar vindfällen som kan upplevas som stökigt i skogen att kommunen aktivt jobbar för ökad biologisk mångfald och följer standard enligt FSC och PEFC.

– Certifieringen säger att ett träd som varit dött mer än ett år ska vara kvar i skogen, och det gäller all certifierad skogsmark. Det här är grundregeln, men vi måste även vara lite praktiska. Det här är hela tiden den kompromiss man får göra, det ska vara död ved för att stärka biologisk mångfald men på en del områden ska även skogen kännas trygg och inbjudande, säger Bernt Nilsson, skogsförvaltare på Mark- och exploatering.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-08-29