Publicerad 2022-08-30

Budget saknas för plogad isbana på Lillsjön 

Det finns inget utrymme i Tekniska nämndens budget för medborgarförslaget om plogad isbana på Lillsjön. Det enades nämnden om på sitt möte den 30 augusti. Därmed ställde man sig bakom förvaltningens kostnadsberäkning och yttrande.

Tidigare har Kommunfullmäktige gett sitt bifall till medborgarförslaget på så sätt att man gett Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på finansiering. Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att ta fram en miljökonsekvensanalys av förslaget.

I medborgarförslaget menar förslagsställaren att en plogad isbana på Lillsjön skulle ge möjlighet till en längre skridskosäsong, eftersom isen normalt lägger sig tidigare där än på Storsjön.

I utredningen konstaterar Teknisk förvaltning att plogning på is räknas som ”Arbete som medför drunkningsrisk”, av Arbetsmiljöverket. Det innebär bland annat särskilda krav på utrustning och maskiner. Dessutom krävs två personal på plats.

Entreprenör är inte intresserad av uppdraget

Den entreprenör som plogar Medvinden är inte intresserad av att ta på sig uppdraget. Därför skulle Teknisk förvaltning bland annat behöva investera i särskild skyddsutrustning, ytterligare en maskin och eventuellt utöka antalet förare för att kunna sköta uppdraget.

Tekniska nämnden beslutade enligt Andreas Köhlers (M) yrkande, som löd så här:

"Tekniska nämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och konstaterar att det, då det saknas ekonomiskt utrymme i befintlig budget, utan ett ramtillskott,
inte är möjligt att genomföra medborgarförslaget och begär således utökad ram med motsvarande de belopp som framgår i yttrande om kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska genomföras."

Nämnden konstaterar också att det inte finns utrustning att genomföra förslaget i befintlig maskinpark.

Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-08-30